HAKKIMIZDA

MCA Yapı, mekanik tesisat taahhüt, proje tasarımı ve servis alanında kaliteli mühendislik hizmet ve çözümleri sunmaya odaklanarak 2010 yılında kurulmuştur.
“Dinamizm. Bilgi. Deneyim” parolasıyla yurtiçi ve yurtdışında yüksek mühendislik nitelikleri gerektiren mekanik tesisat proje çalışmalarını başarıyla tamamlamış, sektörde lider firmalar arasında yer almıştır.
Hayata geçirilen eserler, MCA Yapı’ nın sektörde saygın bir konum elde etmesini sağlamıştır. Organik büyüme, yalın organizasyon yapısı, genç ve dinamik insan kaynağını barındıran kurumsal DNA, MCA Yapı’yı mekanik tesisat alanında ekol firma niteliğine taşımıştır.

MİSYON

Teknolojik, verimli, yüksek kaliteli ve ekonomik mekanik tesisat proje tasarım hizmetleri vermek; müşterilerle anlaşılan programa uygun tam, doğru ve zamanında mekanik tesisat taahhüt işlerini tamamlamak ve bu misyonu uygulayan MCA Yapı çalışanlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlamaktır.

VİZYON

Dünyanın her yerine mekanik tesisat mühendisliği hizmeti verebilen ve bu alanda referans kabul edilen firma olmaktır.

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNE YANIT VERME

Müşterilerimizin beklentilerini anlar, bu beklentileri yüksek kaliteli hizmetlerimizle karşılarız. Müşterilerimizle her zaman uzun vadeli planlar yapar, ilişkilerimizi bu plana dayalı kurarız.

PROJE YÖNETİM ODAKLI YAKLAŞIM

Planlama ve plana dayalı çalışma prensibine bağlıyız. İşin tam, doğru ve zamanında teslimi kaliteli hizmet anlayışımızdır. Hizmetlerimizin kalitesine olumsuz tesir edebilecek hususları gözlemler, tahlil eder, gerekli önlem ve aksiyonları alarak bertaraf ederiz.

NİTELİKLİ ÇALIŞAN İSTİHDAMI

Nitelikli çalışan istihdamının hizmetlerimizi yüksek kalitede sunabilmemizin ana unsuru olduğuna inanır; çalışanlarımızı projelerimizde tecrübe, nitelik ve ekip üye sayısını dikkate alarak görevlendiririz. Çalışanlarımızın katılımcı, paylaşımcılık ve sürekli gelişim yönünde destekleriz.

ETKİN TEDARİKÇİ& ALT YÜKLENİCİ YÖNETİMİ

Tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizi kalite hedeflerimizle uyumları çerçevesinde değerlendirerek seçer ve çalışırız. Uygun koşullarda çalışmalarını sağlayacak önlemleri alır, gözetim altında tutar ve değerlendiririz. Tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizle uzun vadeli, güvene dayalı ve sürdürülebilir anlaşmalar yaparız.

SÜREKLİ GELİŞİM

Süreçlerimizin verimliliğinin artırılması için düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve iyileştirmeler yaparız.

ETİK DEĞERLER & YASALARA UYUM

Etik değerlerimiz ve yasalarda belirtilen şartlara uyar, faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız.