UKVM ADATA CENTER

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işleri ve iç-dış CFD analiz yapılması, Tier 4 dökümantasyon, 52.000 m² Kapaklı Tekirdağ