TOSHIBA TÜRKİYE OFİSİ

Tamamlanma Süreci
100%
Uygulama işlerinin yapılması, Palladium Tower Ataşehir İstanbul