TFKB GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 60.559 m² Ümraniye İstanbul