SPEAK UP YABANCI DİL OKULU

Tamamlanma Süreci
100%

 Uygulama işlerinin yapılması, 700 m² İstanbul