SİLİVRİ KÜLTÜR MERKEZİ

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 40.000 m² Silivri İstanbul