SIEMENS SUBSTATION BİNALARI

Tamamlanma Süreci
100%
ALGB, BSRN ve SOC Substation binalarının tüm proje işlerinin ve malzeme tedariklerinin yapılması, Irak