SELÜZ KİMYA FABRIKASI

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 10.000 m² Selimpaşa-Silivri İstanbul