ÖVEÇLER CAMİİ

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 9.250 m² Çankaya Ankara