ORFIN CASPLER PLAZA OFİSİ

Tamamlanma Süreci
100%
Proje ve uygulama işlerinin yapılması, 1.050 m² Ümraniye İstanbul