NAZENİN KONAKLARI

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje ve uygulama işlerinin yapılması, 39.000 m² İstanbul