MULTINET SÜZER PLAZA OFİSİ

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje ve uygulama işlerinin yapılması, 1.930 m² İstanbul