MULTINET ROYAL PLAZA OFİSİ

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje ve uygulama işlerinin yapılması, 750 m² İstanbul