MONTERO GIDA MERSİN HAMMADDE DEPOSU

Tamamlanma Süreci
100%

 Uygulama işlerinin yapılması, 4.800 m² Mersin