JP MORGAN CHASE OFİSİ

Tamamlanma Süreci
90%

Uygulama işlerinin yapılması, 850 m² İstanbul