İTKİB YÖNETİM OFİSİ

Tamamlanma Süreci
100%
Renovasyon proje işlerinin yapılması, Yenibosna İstanbul