İSHAKOĞLU KARMA YAPI

Tamamlanma Süreci
88%

Proje ve uygulama işlerinin yapılması, 47.551 m² İstanbul