GÖNEN OTEL

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje işlerinin yapılması, 10.508 m² İstanbul