GÖNEN OTEL

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 10.508 m² Yenibosna İstanbul