ELYSIUM ELİT

Tamamlanma Süreci
100%
Uygulama işlerinin yapılması, 38.000 m² Koşuyolu İstanbul