DHL GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI

Tamamlanma Süreci
100%
Proje ve uygulama işlerinin yapılması, 7.200 m² Güneşli İstanbul