DECATHLON TÜRKİYE OFİSİ

Tamamlanma Süreci
100%
Uygulama işlerinin yapılması, 8.500 m² Bakırköy İstanbul