BAYER OFİSLER

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje işlerinin yapılması, 957 m² İzmir, Samsun