BASF TÜRKİYE

Tamamlanma Süreci
100%
Laboratuvar bölümü ve fabrika binası renevosyon proje işlerinin yapılması, Kurtköy Pendik