BASF İNOVASYON MERKEZİ TEKNOPARK

Tamamlanma Süreci
69%

Uygulama işlerinin yapılması, 6.900 m² İstanbul