BASF İNOVASYON MERKEZİ TEKNOPARK

Tamamlanma Süreci
57%

Uygulama işlerinin yapılması, 6.900 m² İstanbul