BASF İNOVASYON MERKEZİ TEKNOPARK

Tamamlanma Süreci
92%

Uygulama işlerinin yapılması, 6.900 m² İstanbul