BASF İNOVASYON MERKEZİ TEKNOPARK

Tamamlanma Süreci
96%

Uygulama işlerinin yapılması, 6.900 m² İstanbul