BALIKESİR KONUT

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 74.499 m² Merkez Balıkesir