ALBAYRAK AKSARAY YURT BİNASI

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje işlerinin yapılması, 3.581 m² Aksaray İstanbul