AKTOPRAKLIK HÖYÜĞÜ MÜZE VE SERGİ BİNASI

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 3.400 m² Aktopraklık Bursa