AĞAOĞLU İKİTELLİ KOJENERASYON SİSTEMİ

Tamamlanma Süreci
100%

Uygulama işlerinin yapılması, 1.000 m² İstanbul