ACCRA ODİTORYUM

Tamamlanma Süreci
100%

 Proje işlerinin yapılması, 2.495 m² Gana