ACCRA ODİTORYUM

Tamamlanma Süreci
100%
Proje işlerinin yapılması, 2.495 m² Akra Gana